ขยายเวลางดให้บริการ

ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม​

ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19​ ที่กำลังเข้าสู่ระยะที่​ 3

คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี่ ยังคงของดให้บริการ

ต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

Temporary Closure Extended

Out of a sense of social responsibility

to join the effort to contain the Covid-19 epidemic,

now poised to enter the third phase,

Kathmandu Photo Gallery has made the difficult decision

to continue the temporary closure of our space

until the situation changes.

Covid-19 (3)