เพื่อร่วมกันหยุดยั้งการแพร่ระบาด

โควิด – 19ระลอกใหม่

คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี่

ขอปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

[วันเปิดบริการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง]

To join the effort to contain

the second wave of Covid-19 epidemic

Kathmandu Photo Gallery has decided to

temporarily close down our spacefrom today.

[Our reopening will be announced later.]

(ขออภัยในความไม่สะดวก)

(Sorry for any inconvenience)